Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ustalane jest na podstawie umowy, negocjowanej z klientem i jego wysokość uzależniona jest od rodzaju powierzonej sprawy, jej zawiłości i nakładu pracy. Na wysokość wynagrodzenia ma również wpływ treść rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu – Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zmianami.